Pragniemy poinformować, że firma Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat WSK, umożliwiający przewóz uzbrojenia oraz towarów podwójnego zastosowania. Towar podwójnego zastosowania odnosi się do produktów, technologii lub oprogramowania, które mają potencjalne zastosowanie zarówno w dziedzinie cywilnej, jak i militarnej.  Przykłady towarów podwójnego zastosowania obejmują zaawansowane technologie informatyczne, materiały chemiczne, maszyny, a także pewne technologie medyczne. Jednocześnie informujemy, że nasza firma świadczy usług przewozu materiałów ADR (z wyłączeniem klasy 1. i 7.)

Czym jest System WSK (Wewnętrzny System Kontroli)

To ustawowe uregulowania dotyczące zasad obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o kluczowym znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Obejmują precyzyjne zasady kontroli, ewidencji oraz odpowiedzialności za nielegalny obrót tymi elementami.

Wewnętrzny System Kontroli opiera się na szczegółowej znajomości partnerów handlowych, parametrów technicznych towarów oraz głębokiej wiedzy dotyczącej potencjalnego podwójnego zastosowania wyrobów.  WSK stanowi istotny fragment szerszego systemu, który integruje osoby prawne, jednostki fizyczne, instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe.  Razem te podmioty ustalają zasady handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym i policyjnym, towarami oraz technologiami o podwójnym zastosowaniu, a także związane z tym handlem usługi.  Nadrzędnym celem tego systemu jest pełna współpraca w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa oraz utrzymania pokoju.

Zakres certyfikacji WSK obejmuje kluczowe obszary, takie jak:

  • wywóz,
  • transfer wewnątrzunijny,
  • usługi pośrednictwa,
  • pomoc techniczna,
  • przywóz,
  • tranzyt towarów, technologii i usług o strategicznym znaczeniu.

Działania te mają na celu skuteczne monitorowanie i kontrolowanie obrotu tymi elementami, eliminując potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz przyczyniając się do utrzymania stabilności międzynarodowej.

Certyfikat