Transport intermodalny – czym jest i jak wygląda proces?

Przygotowanie do transportu intermodalnego

Optymalizacja transportu towarów to jedno z najważniejszych zadań, które stawiane są firmie spedycyjnej. Musi ona podjąć szereg działań, mających na celu skrócenie czasu dostawy, a przy tym jednocześnie zminimalizować koszty związane z przewozem. Ciekawym i atrakcyjnym rozwiązaniem okazuje się być transport intermodalny. Jaki to rodzaj transportu i czym się charakteryzuje? Kiedy warto się zdecydować na transport intermodalny? Jakie są jego wady i zalety? Zapraszamy do lektury!

Co to jest transport intermodalny? Definicja

Czym jest transport intermodalny? To rodzaj transportu, polegający na przewozie ładunków różnymi środkami transportu, ale przy jednoczesnym wykorzystaniu wyłącznie jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu, np. w tym samym kontenerze bądź specjalistycznym nadwoziu wymiennym lub naczepie. Jest to zatem przewóz towarów z wykorzystaniem przynajmniej dwóch gałęzi transportu. Można połączyć transport drogowy z lotniczym lub samochodowy z transportem kolejowym bądź morskim. Jest to zawężenie transportu multimodalnego. Ten rodzaj transportu wykorzystywany jest najczęściej przy przewozach na bardzo dużych odległościach, pomiędzy różnymi krajami.

Transport multimodalny, intermodalny i kombinowany – różnice

Transport intermodalny to forma transportu, która często jest mylona z transportem multimodalnym. Warto zaznaczyć jednak, że istnieje istotna różnica pomiędzy nimi. W przypadku transportu intermodalnego, nie ma możliwości przeładunku towarów w trakcie podróży, co oznacza, że korzysta się z zamkniętych kontenerów lub naczep. W odróżnieniu od tego, transport multimodalny pozwala na przeładunek towarów pomiędzy różnymi środkami transportu. Należy podkreślić, że zarówno transport intermodalny, jak i multimodalny są podtypami transportu kombinowanego (wymagają wykorzystania więcej niż jednego środka przewozu). Istnieją różne rodzaje transportu intermodalnego. Do najpopularniejszych kryteriów podziału należą: zasięg przewozu, typ wykorzystywanych jednostek oraz środków transportowych. Przykłady transportu intermodalnego to:

 • przewóz kolejowo-morski;
 • przewóz samochodowo-morski;
 • przewóz samochodowo-lotniczy;
 • przewóz samochodowo-kolejowy;
 • przewóz samochodowo-kolejowo-morski;
 • przewóz samochodowo-kolejowo-lotniczy.

Co jest niezbędne do skutecznego transportu intermodalnego?

By móc wykorzystać i rozwijać intermodalny transport, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Kluczowym elementem jest rozbudowana sieć połączeń lotniczych, wodnych, drogowych i kolejowych. Opłacalność i czas realizacji tego rodzaju przewozów w dużej mierze zależą od jakości i przepustowości tej infrastruktury. Ważne jest również odpowiednie wyposażenie poszczególnych węzłów transportowych. Kontenery i naczepy są najczęściej wykorzystywanymi jednostkami transportowymi w przewozach tego typu, dlatego porty, lotniska i stacje kolejowe muszą posiadać odpowiednie urządzenia umożliwiające obsługę tych jednostek ładunkowych. Oczywiście, skuteczny transport intermodalny wymaga również doskonałej koordynacji działań w zakresie spedycji, transportu i logistyki.

Korzyści intermodalnych przewozów towarów i ładunków

Istnieje szereg cech transportu intermodalnego, które sprawiają, że jest to szczególnie korzystne rozwiązanie. Przede wszystkim zastosowanie różnych gałęzi transportu daje możliwość przewozu ładunków na naprawdę dużych odległościach. Ponadto, zlecając transport intermodalny, nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo ładunku. Pomimo korzystania z kilku gałęzi transportu, jednostka ładunkowa jest jedna, a to zmniejsza ryzyko uszkodzeń podczas przeładunku. Cena przewozów tego typu na określonych trasach może być też niższa niż w przypadku wyłącznie tradycyjnego transportu ciężarowego, a atrakcyjność cenowa rośnie wraz z odległością.

Wady transportu intermodalnego

Są też jednak pewne niedogodności i dotyczą one głównie długiego czasu tranzytu. Związane jest to z uzależnieniem od pewnych terminów, np. od rozkładu i liczby rejsów statkiem kontenerowym. Ważna jest również częstotliwość połączeń kolejowych z portem. Z tej przyczyny przewóz intermodalny charakteryzuje się mniejszą elastycznością od większości przewozów drogowych, dla których załadunek i wyjazd w trasę mogą się odbyć niemalże o dowolnej porze. Podsumowując transport intermodalny:

 • może być konkurencyjny cenowo;
 • pozwala przewozić ciężkie towary w jednym kontenerze;
 • zapewnia bezpieczeństwo towaru zamkniętego w kontenerze podczas przeładunku ze względu na brak ingerencji w jego zawartość;
 • nie jest podatny na sezonowość;
 • ma wydłużony czas tranzytu;
 • cechuje się mniejszą elastycznością i nie gwarantuje monitorowania przesyłki na każdym etapie przewozu.

Jednostka pojemności TEU

W celu ułatwienia transportu intermodalnego opracowano specjalny wskaźnik pojemności o nazwie TEU (twenty-foot equivalent unit), który często jest używany w odniesieniu do portów, składów kolejowych i statków. TEU reprezentuje kontener o długości 20 stóp (20′) o wymiarach 6,10 metra długości, 2,44 metra szerokości i 2,59 metra wysokości. Standardowy kontener ISO o długości 40 stóp (40′) odpowiada 2TEU. Ciężarówka z kolei może przewozić jednorazowo maksymalnie dwie jednostki TEU, skład kolejowy o długości do 650 metrów może pomieścić 84 jednostki TEU, a kontenerowiec oceaniczny może przewozić nawet do 23 756 jednostek TEU (co odpowiada przewiezieniu tego samego ładunku przez 283 składy kolejowe lub nawet 11 878 ciężarówek).

Terminale przeładunkowe

W przypadku transportu intermodalnego, kluczową rolę odgrywają także terminale przeładunkowe – wyspecjalizowane punkty przeładunkowe, które są strategicznie zlokalizowane w pobliżu węzłów kolejowych, portów oceanicznych lub śródlądowych. To właśnie w tych punktach odbywa się proces rozładunku, składowania, załadunku towarów oraz dalsza dystrybucja przy użyciu pojazdów. W terminalach stosuje się różnego rodzaju urządzenia m.in. suwnice, żurawie, specjalistyczne wózki widłowe oraz samochody ciężarowe do manipulacji kontenerami, naczepami i nadwozami BDF z towarem. Z kolei terminale przeładunkowe kolejowe są specjalnie przystosowane do obsługi specjalistycznych wagonów. Są to m.in. wagony kontenerowe, kieszeniowe, kołyskowe lub niskopodwoziowe.

Organizacja przewozu transportem intermodalnym

W celu skutecznego przeprowadzenia transportu intermodalnego, niezbędna jest doskonała organizacja, szczególnie w zakresie zapewnienia swobodnego dostępu do wszystkich dostępnych środków transportu, zwłaszcza drogowego i kolejowego. To właśnie te gałęzie transportu są najczęściej wykorzystywane w przewozach kombinowanych na obszarze kontynentalnym. Kluczowym czynnikiem wpływającym na optymalizację kosztów, a co za tym idzie, popularność i tempo rozwoju przewozów tego typu, jest skoordynowanie miejsc i terminów załadunków oraz rozładunków.

Transport drogowy jako część transportu kombinowanego

Transport drogowy w transporcie kombinowanym ma być najkrótszym ogniwem w łańcuchu dostaw. Celem jest zapewnienie szybszego, tańszego, bezpieczniejszego i bardziej ekologicznego procesu dostaw oraz redukcja rosnącego natężenia ruchu (emisji CO2).

Najczęściej w tym transporcie wykorzystuje się zestawy ciągnik siodłowy – naczepa do przewozu jednostek intermodalnych. W przypadku przewozu kontenerów, stosuje się różne konfiguracje naczep podkontenerowych, które umożliwiają przewóz kontenerów o różnych długościach, takich jak 20′, 40′ lub 45′. Stosuje się wysokowytrzymałą stal do budowy naczep podkontenerowych, a różne technologie są wykorzystywane w celu zmniejszenia ich masy przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji. Zgodnie z ograniczeniami technicznymi, na jednej naczepie można przewozić maksymalnie dwie jednostki TEU w różnych kombinacjach np. 2 kontenery 20′, 1 kontener 40′ lub 1 kontener 40′ HC. W zależności od konstrukcji naczepy podkontenerowej oraz rozkładu nacisku na osie, możliwe jest przewożenie kontenerów w różnych pozycjach – przedniej, przedniej i tylnej, centralnej lub tylnej.

Bardziej wyspecjalizowaną jednostką ładunkową wykorzystywaną w transporcie drogowym intermodalnym jest nadwozie wymienne, zwane również swap body lub BDF. Na rynku dostępne są różne rodzaje takich nadwozi, w tym stalowe, kurtynowe, chłodnicze i inne. Szczególnie popularne są nadwozia kurtynowe, które redukują masę całego zestawu. Są one przystosowane do przewozu ładunków paletyzowanych. Możliwość usunięcia plandeki i przesuwania dachu ułatwia proces załadunku i rozładunku towarów, w tym również z boku. Niektóre wymienne nadwozia posiadają rozkładane nogi, które umożliwiają jednostce utrzymanie stabilnej pozycji, gdy nie jest załadowana na pojeździe.

Transport intermodalny w Polsce

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost znaczenia rynku transportowego i rozwiązań intermodalnych w Polsce. Jest to bardzo rozwojowe i perspektywiczne rozwiązanie transportowe. Co więcej, z roku na rok mamy coraz więcej terminali przeładunkowych, gotowych do obsługi naczep intermodalnych i kontenerów. W dobie wyśrubowanych norm ochrony środowiska i jednocześnie dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce, transport intermodalny odgrywa coraz większą rolę w organizacji łańcucha dostaw.

Dla firmy Inter-Logistic Polska sp. z o.o. transport intermodalny staje się częścią codziennej pracy. Pracujący u tego przewoźnika spedytorzy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że każdy łańcuch dostaw ma swoje wyjątkowe, indywidualne cechy i wymaga dostosowania wykorzystywanych form transportu oraz środków transportu intermodalnego. Jeśli zatem chcesz, aby Twój towar dotarł do miejsca przeznaczenia w sposób optymalny, zaufaj specjalistom! Sprawdź naszą ofertę!