Transport ADR

ADR – jest to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Ładunki i towary niebezpieczne – to materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na ścisłe określonych prawem warunkach.

Usługi transportowe ładunków ADR świadczymy wyłącznie dla firm.

Zapewniamy w organizacji transportów ADR:

 • dobór odpowiedniego środka transportu,
 • dostawę typu door to door,
 • dostępność wszystkich samochodów od 1T – 24T,
 • szybkość, sprawność i terminowość dostaw,
 • kompleksowe doradztwo prowadzone przez naszych certyfikowanych pracowników.

 

Czym jest ADR?

ADR jest międzynarodową konwencją, określającą zasady drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Do ładunków niebezpiecznych zalicza się wszelkie materiały i przedmioty, których transport jest zabroniony lub dopuszczony jedynie w ściśle określonych warunkach. Konwencja ADR wyróżnia 9 klas materiałów niebezpiecznych:

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • materiały samozapalne,
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • materiały utleniające,
 • nadtlenki organiczne,
 • materiały trujące,
 • materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Ponadto, konwencja reguluje m.in. wymagania dotyczące pojazdów służących do przewozu materiałów niebezpiecznych, niezbędnej dokumentacji czy osób uczestniczących w przewozie.

Jak są wymagania dotyczące transportu ADR?

Ze względu na szczegółowe normy i regulacje, transport ADR (ładunków niebezpiecznych) jest jednym z najtrudniejszych w zorganizowaniu. Po pierwsze, pojazd, którym przewożone są niebezpieczne substancje, musi być odpowiednio oznakowany – umieszczony na nim symbol odpowiada klasie materiału według konwencji ADR. Po drugie, kierowca musi posiadać specjalistyczne wyposażenie, które umożliwi mu zabezpieczenie miejsca ewentualnego wypadku, a także być odpowiednio przeszkolony.

Transport ADR w naszej ofercie

Zajmujemy się kompleksową organizacją transportu ADR – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Dysponujemy samochodami o ładowności od 1 do 24 t, dostosowanymi do przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR). Zapewniamy doradztwo naszych certyfikowanych fachowców, a także dobór pojazdu odpowiedniego do specyfiki Twojego ładunku. Ponadto, świadczymy usługę dostawy typu door to door. Nasza oferta transportu ADR skierowana jest wyłącznie do firm. Nie zajmujemy się transportem ładunków niebezpiecznych klasy 1 oraz 7.