Karnet ATA — kiedy jest potrzebny i jak go uzyskać?

Karnet ATA to specjalny dokument, który umożliwia czasowe przewożenie określonych kategorii towarów za granicę bez płacenia ceł i podatków. Dokument ten może być szczególnie przydatny dla firm, które uczestniczą w targach lub wystawach poza UE, ponieważ pozwala na uniknięcie nadmiernych formalności. Gdzie podbić karnet ATA? Co to jest? Jakie towary obejmuje, a jakich nie? Jakie są najważniejsze korzyści? Jak wygląda wzór karnetu ATA? Czas na karnet ATA w praktyce!

Karnet ATA – co to jest i jak działa?

Co to jest karnet ATA?

Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny. Konwencja ATA umożliwia przewóz towarów przez granice państw członkowskich, zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA, na określony czas bez konieczności ponoszenia opłat celnych i podatków. Karnet został wprowadzony w życie w 1963 roku i od tego czasu stał się niezwykle popularnym narzędziem, usprawniającym odprawę celną towarów wywożonych tymczasowo np. w celach akwizycyjnych, marketingowych czy wystawienniczych.

Jakie towary obejmuje karnet ATA?

Karnet ATA upoważnia do przewozu różnych produktów. Są to m.in. towary przeznaczone do wykorzystywania na targach, wystawach, kongresach, imprezach charytatywnych itp. W grupie tej obecne są także próbki towarów, które są wywożone w celu rozpoznania rynku i zawarcia kontraktu handlowego z partnerem. Objęte karnetem ATA jest także wyposażenie zawodowe m.in. instrumenty muzyczne, sprzęt filmowy, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, rekwizyty teatralne, narzędzia itp.

Skontaktuj się nami  

Skorzystaj z usług naszej firmy transportowej

Jakie towary nie mogą być przewożone na ATA?

Nie wszystkie ładunki można przewozić na podstawie karnetu ATA. Wyłączenia dotyczą artykułów spożywczych, nasion, pestycydów i innych łatwo psujących się produktów, materiałów wybuchowych, jednorazowych przedmiotów oraz produktów, które wymagają naprawy, modernizacji lub przetworzenia.

Korzyści z posiadania karnetu ATA

Jedną z głównych zalet korzystania z karnetu ATA jest to, że umożliwia on przewóz towarów (do jednego lub kilku krajów) bez konieczności ich rejestrowania w kraju docelowym, a także pozwala na przewóz towarów z powrotem do kraju pochodzenia bez konieczności ponoszenia opłat celnych i podatków. Co więcej, karnet ATA upraszcza procedurę celną związaną z odprawą czasową, eliminując konieczność wypełniania dokumentów celnych, składania depozytów na granicy oraz deklaracji SAD (jako użytkownik karnetu). Dzięki niemu można wywieźć towary do jednego lub wielu krajów, a karnety mogą być nabywane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, po złożeniu odpowiednich dokumentów. Ważnym udogodnieniem jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania karnetu w ciągu 12 miesięcy, do różnych krajów bez konieczności zmiany specyfikacji, co jest szczególnie korzystne dla przewożenia wyposażenia zawodowego.

Które kraje akceptują karnet ATA?

Sygnatariuszami ATA jest 78 krajów, w tym wszystkie państwa członkowskie UE oraz USA, Kanada, Australia, Japonia, Turcja i wiele innych.

Jak długo ważny jest karnet ATA?

Karnety ATA wystawiane są na określony czas, zwykle na rok. Jeden karnet można wykorzystywać wielokrotnie od daty wydania, o ile towar przewożony za pomocą karnetu nie ulegnie zmianie. Termin ważności karnetu nie może być przedłużany, jednakże w niektórych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastąpienie karnetu, który traci ważność – nowym, ważnym przez następne 12 miesięcy.

Niedotrzymanie terminu powrotnego wywozu, który jest wyznaczony przez odpowiedni urząd celny, może skutkować nałożeniem opłat celnych przez odpowiednie organy celne. Na każdy kolejny wyjazd z Polski wymagane jest posiadanie nowego zestawu kart, a cena tego zestawu wynosi 1/4 ceny całego karnetu.

Jak uzyskać karnet ATA?

Karnety ATA są wydawane i rejestrowane w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Celem uzyskania i zarejestrowania dokumentu należy przedłożyć: wypełniony formularz wniosku, wypełnione formularze karnetu ATA, dokumenty rejestrowe firmy oraz dokonać opłaty rejestracyjnej. Jeśli osoby wymienione w rejestrze jako upoważnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego nie mogą osobiście pojawić się w Krajowej Izbie Gospodarczej, muszą złożyć urzędowo uwierzytelnione wzory swoich podpisów.

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić karnet ATA lub szukasz instrukcji wypełniania karnetu ATA to udaj się do KIG w celu odebrania stosownych dokumentów lub poproś o przesłanie ich pocztą. Po wypełnieniu wniosku o wydanie karnetu ATA należy przesłać go za pomocą wiadomości mailowej do działu karnetów ATA w KIG w celu ustalenia poprawności.

Podsumowując, karnet ATA jest ważnym narzędziem w handlu międzynarodowym, umożliwiającym przewóz towarów przez granice państw członkowskich bez konieczności ponoszenia opłat celnych i podatków. Dokument jest stosowany w 78 krajach na całym świecie i jest dostępny dla przedsiębiorstw, organizacji, a także osób prywatnych, które chcą przetransportować towar za granicę np. w celach akwizycji.

Firma Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. od lat realizuje usługi spedycyjne organizacji transportów towarów z wykorzystaniem karnetów ATA. Nasze wieloletnie doświadczenie w przewozach zarówno w eksporcie, jak i imporcie oraz profesjonalizm pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w najdogodniejszy dla Państwa sposób: telefonicznie, drogą mailową lub też poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.