Transport ponadgabarytowy

Transport ponadnormatywny nie ma przed nami żadnych tajemnic! Umożliwiamy przewóz ponadgabarytowy, stosując się do przepisów polskiego prawa drogowego i standardów obsługi. Dzięki współpracy z Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. Klient może usprawnić proces logistyczny zleceń na transport ponadgabarytowy w Polsce, Europie i na całym świecie. Podołamy każdemu przedsięwzięciu logistycznemu w zakresie przewozów!  

Ładunek ponadgabarytowy - waga przekracza dopuszczalne wielkości

Co jest transport ponadgabarytowy?

Zwany jest również transportem nienormatywnym. To przewóz ładunku, który wraz z pojazdem, wymiarami lub wagą przekracza dopuszczalne wielkości określone w przepisach ruchu drogowego. W skrócie – jest to przewóz ładunku w jednej części (ładunek niepodzielny) na naczepie, którego wymiary wraz z zestawem przekraczają: 16,5 m długości, 4 m wysokości i 2,5 m szerokości lub ładunek, którego waga wraz z wagą zestawu przekracza 42 tony, wykorzystując do tego drogi publiczne. Klienci najczęściej zlecają nam transport ponadnormatywny ładunków takich jak: sprzęt przemysłowy i rolniczy, ciężkie maszyny budowlane, a także linie produkcyjne, elementy infrastruktury i konstrukcje stalowe. Project cargo i transport ponadgabarytowy to nasze drugie imię – od lat realizujemy niestandardowe usługi dla towarów wymagających indywidualnego podejścia i zaangażowania profesjonalistów. Profesjonalnie i terminowo zrealizowany transport drogowy ponadgabarytowy wymaga zezwoleń, często również pilotażu i osoby regulującej ruch drogowy.

 

Transport ponadgabarytowy - specjalistyczne przewozy ładunków

Transport ponadnormatywny w Polsce i Europie

W organizacji transportu ładunków ponadnormatywnych firma Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. specjalizuje się od samego początku swojego istnienia. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala na bezpieczny i szybki przewóz ładunków w wybranym przez Klienta kierunku. Praca w transporcie gabarytowym to nasze powołanie. Przewozy ponadnormatywne realizujemy na terenie Polski, całej Europy oraz Rosji. W naszym działaniu wyróżniamy się elastycznym podejściem do każdego ładunku ponadgabarytowego, dlatego też dostosowujemy się do niekonwencjonalnych oczekiwań klienta w zakresie transportu ponadnormatywnego.

 

Transport ponadnormatywny wymaga specjalnych zezwoleń

Transport ładunków ponadgabarytowych z pilotażem i ubezpieczeniem

Aranżujemy w imieniu Klienta niezbędną dokumentację i oferujemy usługi dodatkowe takie jak: zezwolenia, dokumenty przewozu, ubezpieczenie ładunku, pilotaż czy zmianę organizacji ruchu. Zdajemy sobie z tego sprawę, że transport ponadgabarytowy to wyjątkowo trudne przedsięwzięcie, gdyż cały proces logistyczny składa się z wielu elementów. Wymaga starannego przeanalizowania całej trasy pod kątem ewentualnych utrudnień. Należy zadbać również o bezpieczeństwo przewożonego ładunku. My oferujemy najwyższą jakość usług na każdym etapie organizacji przewozu. Lata doświadczenia pozwalają nam jednocześnie na specjalistyczne doradztwo w zakresie transportu ponadnormatywnego tak, by przewóz przebiegł sprawnie i bezpiecznie w oparciu o ustawy o ruchu drogowym. Jeśli jest to konieczne, także pilotujemy nasze transporty. Usługi transportowe świadczymy wyłącznie dla firm.

Transport ponadgabarytowy — przepisy i zezwolenia

W Polsce kilka lat temu weszły w życie przepisy, które uregulowały zasady organizacji różnych rodzajów transportu specjalistycznego. Wprowadzono m.in. kategorie zezwoleń. Szczegóły w zakresie transportu ponadnormatywnego przedstawia poniższa tabela. Tabela kategorii zezwoleń oraz organy wydające

Przesuń, żeby zobaczyć więcej »
Tabela kategorii zezwoleń i opłat oraz organy wydające Lp. Kategoria zezwolenia i kto wydaje Parametry pojazdu nienormatywnego Drogi po których mogą się poruszać Termin ważności (miesiące)
1. I starosta a) o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o szerokości do 3,5 m; publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad 12
2. II starosta i naczelnik urzędu celno-skarbowego a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych (np. maszyny rolnicze), b) o szerokości do 3,2 m, c) o długości niewyższej niż: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów; d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; publiczne 1
6
12
24
3. III Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i naczelnik urzędu celno-skarbowego a) o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych, b) o szerokości do 3,4 m, c) o długości niewyższej niż: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; krajowe 1
6
12
24
4. IV Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad a) o szerokości do: – 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, – 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S, b) o długości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t, e) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych; publiczne 1
6
12
24
5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (prezydent miasta – jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach adm. miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową) a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – IV, b) o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne; wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu 14 dni – na jednokrotny przejazd 30 dni – na wielokrotny przejazd
 

Działania towarzyszące przewozom ponadgabarytowym

Trasa przewozu ładunków ponadgabarytowych powinna przebiegać w sposób kontrolowany, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, standardów bezpieczeństwa i profesjonalizmu. W przypadku planowania procesu logistycznego należy uwzględnić nie tylko dystraktory napotkane na drodze, ale również drogowe obiekty inżynierskie czy występowanie wiaduktów, mostów Zlecenia na transport międzynarodowy ponadgabarytowy czy transport gabarytów w Polsce realizujemy w oparciu o standardy bezpieczeństwa. Przy planowaniu ponadgabarytowego transportu uwzględniamy: rodzaj i typ ładunku, dopuszczalną masę, długość pojazdu i pozostałe wymiary, optymalną trasę przewozu, przepisy drogowe i dopuszczalne wymiary w kraju przejazdu oraz infrastrukturę drogową.

Międzynarodowy transport ponadgabarytowy

Oprócz przestrzegania przepisów oraz analizy ograniczeń związanych z infrastrukturą drogową, istotną kwestią jest wiedza praktyczna oraz własne know-how (o tym, jak zorganizować transport ciężki). Doświadczony przewoźnik przy organizacji międzynarodowego transportu ponadnormatywnego musi ponadto orientować się w przepisach lokalnych w danym kraju, a to zmusza spedytora do ciągłej aktualizacji własnej wiedzy.. Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania, Holandia, Belgia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Turcja a także Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia oraz pozostałe kraje byłego WNP. Wiemy, w jaki sposób prowadzić przewóz ładunków ponadgabarytowych bez względu na docelowy kierunek. Wskazane państwa stanowią jedynie wybrane destynacje obsługiwane przez firmę Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. Z punktu widzenia Klienta wybór specjalisty TSL powinien opierać się nie tylko na kosztach operacyjnych, ale przede wszystkim skupieniu się na kompleksowości i profesjonalizmie.

Cena transportu ponadnormatywnego a dostawa

Sugerowanie się kryterium ceny często powoduje ogromne rozczarowania oraz straty finansowo-wizerunkowe. Biorąc pod uwagę koszty związane z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji, budowaniem doświadczenia w branży TSL i inwestowaniem w jakościowe rozwiązania technologiczne, niska cena za transport ponadgabarytowy powinna budzić wątpliwości. Niska cena często będzie oznaczać:

  • Znaczne opóźnienia
  • Brak zezwoleń lub zaniżona kategoria zezwolenia
  • Brak informacji o sytuacji w trakcie transportu
  • Naginanie przepisów oraz czasu pracy

Transport ponadgabarytowy międzynarodowy i krajowy to przede wszystkim przedsięwzięcie logistyczne, które wymaga nakładu pracy i pieniędzy.

Transport ponadgabarytowy — firma transportowa

Profesjonalny spedytor jest kluczem do sukcesu przy organizacji przewozów. Doświadczeni spedytorzy firmy Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. analizują dokumentację dotyczącą przewożonego towaru, wdrażając działania odpowiadające zarówno dokumentom, jak i specyfice pracy. Często przy bardziej skomplikowanych ładunkach udajemy się na tzw. wizję lokalną, która obejmuje analizę trasy przejazdu, analizę miejsca załadunku oraz rozładunek. Podczas profesjonalnie przeprowadzonych oględzin uwidocznią się różne kwestie wpływające na cenę, a czasami wręcz na możliwości wykonania transportu ponadgabarytowego. Ten rodzaj transportu jest kwestią wymagającą ogromnego zaangażowania zarówno ze strony Klienta, jak i doświadczonego spedytora – połączenie siły obu podmiotów powoduje skuteczność przewozu ładunków. Tylko partnerska współpraca pomiędzy Klientem a Zleceniobiorcą pozwala na osiągnięcie celu przy organizacji transportów ponadnormatywnych.