Pomimo pandemii działamy na 100%. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego!

     

Transport ponadnormatywny (ponadgabarytowy)

Ładunek ponadgabarytowy - waga przekracza dopuszczalne wielkości

Co to jest transport ponadnormatywny?

Zwany jest również transportem nienormatywnym. To przewóz ładunku, który wraz z pojazdem, wymiarami lub wagą przekracza dopuszczalne wielkości określone w przepisach ruchu drogowego. Podsumowując, jest to przewóz ładunku w jednej części (ładunek niepodzielny) na naczepie, którego wymiary wraz z zestawem przekraczają: 16,5 m długości, 4 m wysokości i 2,5 m szerokości lub ładunek, którego waga wraz z wagą zestawu przekracza 42 tony, wykorzystując do tego drogi publiczne.

Warto zaznaczyć, że do wykonania transportu ponadnormatywnego potrzebujemy zezwoleń, często również pilotaż i osobę regulującą ruch drogowy.

 

Transport ponadgabarytowy - specjalistyczne przewozy ładunków

Transport ponadnormatywny
w Polsce i Europie

W organizacji transportu ładunków ponadnormatywnych firma Inter-Logistic Polska specjalizuje się od samego początku swojego istnienia. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala na bezpieczny i szybki przewóz ładunków w wybranym kierunku.

Przewozy ponadnormatywne realizujemy na terenie Polski, całej Europy oraz Rosji.

W naszym działaniu wyróżniamy się elastycznym podejściem do każdego ładunku ponadgabarytowego, dlatego też dostosowujemy się do niekonwencjonalnych oczekiwań klienta w zakresie transportu ponadnormatywnego.

 

Transport ponadnormatywny wymaga specjalnych zezwoleń

Transport ponadnormatywny
z eskortą i ubezpieczeniem

Aranżujemy w imieniu naszego klienta niezbędne dokumentacje i oferujemy usługi dodatkowe takie jak: zezwolenia, dokumenty przewozu, ubezpieczenie ładunku, pilotaż, zmianę organizacji ruchu itp.

Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych usług na każdym etapie transportu. Lata doświadczenia pozwalają nam jednocześnie na specjalistyczne doradztwo w zakresie transportu ponadnormatywnego tak, by przewóz przebiegł sprawnie i bezpiecznie.

Usługi transportu ponadnormatywnego świadczymy wyłącznie dla firm.

 

 

Więcej informacji o transporcie ponadgabarytowym

Drogowy transport ponadgabarytowy to nie lada wyzwanie dla każdego spedytora. Z definicji transport ponadgabarytowy to taki ładunek, gdzie wymiary lub waga przekraczają maksymalne, dopuszczalne parametry standardowego zestawu drogowego lub zestawu z przyczepą, a także dopuszczalne naciski na oś tego pojazdu.

Transport ponadgabarytowy na terenie Polski

Jeżeli chodzi transport ładunków ponadgabarytowych na terenie Polski to kilka lat temu weszły w życie przepisy, które w pewnym stopniu uregulowały zasady organizacji tego typu transportów. Wprowadzono m. in. kategorie zezwoleń. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela kategorii zezwoleń oraz organa wydające

Przesuń, żeby zobaczyć więcej »
Lp. Kategoria zezwolenia i kto wydaje Parametry pojazdu nienormatywnego Drogi po których mogą się poruszać Termin ważności (miesiące)
1. I – wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu 1
6
12
2. II – wydaje starosta a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m; publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad 12
3. III  –  wydaje starosta  i  Naczelnik Urzędu Celnego a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, c) o długości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów; d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; publiczne 1
6
12
24
4. IV  –  wydaje GDDKiA i  Naczelnik Urzędu Celnego a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) o długości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; krajowe 1
6
12
24
5. V   –   GDDKiA a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) o długości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t; publiczne 1
6
12
24
6. VI   –   GDDKiA a) o szerokości nieprzekraczającej: – 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, – 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, b) o długości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t, e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; Krajowe zgodnie z wykazem dróg o którym mowa w art. 64c ust.8 1
6
12
24
7. VII   –   GDDKiA a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – VI, b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu 14 dni  – na jednokrotny przejazd 30 dni – na wielokrotny przejazd
 

Międzynarodowy transport ponadgabarytowy

Oczywiście, oprócz przestrzegania przepisów oraz analizy ograniczeń związanych z infrastrukturą drogową, istotną kwestią jest wiedza praktyczna oraz własne know-how jak dany transport zorganizować. Doświadczony spedytor przy organizacji międzynarodowego transportu ponadnormatywnego musi ponadto orientować się w przepisach lokalnych w danym kraju, a tu już sprawa się trochę bardziej komplikuje. Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania, Holandia, Belgia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Turcja a także Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia oraz pozostałe kraje byłego WNP to tylko niektóre kierunki obsługiwane przez firmę Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. Można zaryzykować tezę, że nie ma dwóch takich samych kontraktów na transport ładunków ponadgabarytowych. Z punktu widzenia Klienta/Zleceniodawcy sprawa wygląda trochę inaczej, niestety do przygotowania oferty niejednokrotnie oddelegowywani są pracownicy, u których główna klasyfikacja wykonawcy mieści się w “tabelce” zatytułowanej “koszty transportu”.

Najniższa cena transportu ponagabarytowego, a terminy dostawy

Niestety najczęściej przyjęcie przez klienta kryterium cenowego tzw. “najniższej ceny” w transporcie ponadgabarytowym powoduje ogromne rozczarowania oraz straty finansowo-wizerunkowe. Niektóre czynniki towarzyszące wyjątkowo niskiej cenie za usługę to:

  • Znaczne opóźnienia
  • Brak zezwoleń lub zaniżona kategoria zezwolenia
  • Brak informacji o sytuacji w trakcie transportu
  • Naginanie przepisów oraz czasu pracy

Jakim kosztem dla Zleceniodawcy? Kosztem niedochowania terminów dostawy lub załadunku. Często w takich sytuacjach pojawiają się kary umowne, a w konsekwencji spory sądowe, które angażują całe sztaby ludzi oraz ogromne ilości poświęconego czasu. Poza tym firma narażona zostaje na utratę dobrego wizerunku czy też zerwanie współpracy z kontrahentem. To tylko niektóre negatywne aspekty kierowania się kryterium cenowym.

Stawiamy na profesjonalizm

Profesjonalny spedytor jest w takich sytuacjach na wagę złota. Przede wszystkim doświadczeni spedytorzy firmy Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. analizują dokumentację dotyczącą przewożonego towaru. Często przy bardziej skomplikowanych ładunkach udajemy się “na wizję lokalną” (analiza trasy przejazdu, analiza miejsca załadunku oraz rozładunku), gdzie uwidocznią się różne kwestie wpływające na cenę, a czasami wręcz na możliwości wykonania transportu ponadgabarytowego. Temat “ponadgabarytów” jest kwestią wymagającą dużego zaangażowania zarówno ze strony Klienta jak i doświadczonego spedytora. Tylko partnerska współpraca pomiędzy Klientem a Zleceniobiorcą pozwala na osiągnięcie celu przy organizacji transportów ponadnormatywnych.