Pomimo pandemii działamy na 100%. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego!

     

Transport ponadgabarytowy

Ładunek ponadgabarytowy - waga przekracza dopuszczalne wielkości

Co to jest transport ponagabarytowy?

Zwany jest również transportem nienormatywnym. To przewóz ładunku, który wraz z pojazdem, wymiarami lub wagą przekracza dopuszczalne wielkości określone w przepisach ruchu drogowego. Podsumowując, jest to przewóz ładunku w jednej części (ładunek niepodzielny) na naczepie, którego wymiary wraz z zestawem przekraczają: 16,5 m długości, 4 m wysokości i 2,5 m szerokości lub ładunek, którego waga wraz z wagą zestawu przekracza 42 tony, wykorzystując do tego drogi publiczne.

Warto zaznaczyć, że do wykonania transportu ponadnormatywnego potrzebujemy zezwoleń, często również pilotaż i osobę regulującą ruch drogowy.

Transport ponadgabarytowy - specjalistyczne przewozy ładunków

Transport ponadnormatywny
w Polsce i Europie

W organizacji transportu ładunków ponadnormatywnych firma Inter-Logistic Polska specjalizuje się od samego początku swojego istnienia. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala na bezpieczny i szybki przewóz ładunków w wybranym kierunku.

Przewozy ponadnormatywne realizujemy na terenie Polski, całej Europy oraz Rosji.

W naszym działaniu wyróżniamy się elastycznym podejściem do każdego ładunku ponadgabarytowego, dlatego też dostosowujemy się do niekonwencjonalnych oczekiwań klienta w zakresie transportu ponadnormatywnego.

Transport ponadnormatywny wymaga specjalnych zezwoleń

Transport ponadgabarytowy
z pilotażem i ubezpieczeniem

Aranżujemy w imieniu naszego klienta niezbędne dokumentacje i oferujemy usługi dodatkowe takie jak: zezwolenia, dokumenty przewozu, ubezpieczenie ładunku, pilotaż, zmianę organizacji ruchu itp.

Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych usług na każdym etapie transportu. Lata doświadczenia pozwalają nam jednocześnie na specjalistyczne doradztwo w zakresie transportu ponadnormatywnego tak, by przewóz przebiegł sprawnie i bezpiecznie.

Usługi transportu ponadnormatywnego świadczymy wyłącznie dla firm.

Drogowy transport ponadgabarytowy to nie lada wyzwanie dla każdego spedytora. Z definicji to taki ładunek, gdzie wymiary lub waga przekraczają maksymalne, dopuszczalne parametry standardowego zestawu drogowego lub zestawu z przyczepą, a także dopuszczalne naciski na oś tego pojazdu.

Transport ponadgabarytowy na terenie Polski

Jeżeli chodzi transport ładunków ponadgabarytowych na terenie Polski to kilka lat temu weszły w życie przepisy, które w pewnym stopniu uregulowały zasady organizacji tego typu transportów. Wprowadzono m. in. kategorie zezwoleń. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela kategorii zezwoleń oraz organy wydające

Przesuń, żeby zobaczyć więcej »
Tabela kategorii zezwoleń i opłat oraz organy wydające Lp.Kategoria
zezwolenia
i kto wydaje
Parametry pojazdu nienormatywnegoDrogi
po których mogą
się poruszać
Termin ważności (miesiące)
1.I
starosta
a) o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad12
2.II
starosta i naczelnik
urzędu celno-skarbowego
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów;
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
publiczne1
6
12
24
3.III
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i naczelnik
urzędu celno-skarbowego
a) o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
krajowe1
6
12
24
4.IV
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
a) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;
publiczne1
6
12
24
5.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
(prezydent miasta – jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach adm. miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową)
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – IV,
b) o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne;
wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu14 dni – na jednokrotny przejazd
30 dni – na wielokrotny przejazd

Planowanie transportu ponadgabarytowego

Trasa przewozu ładunków ponadgabarytowych powinna przebiegać w sposób kontrolowany, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, standardów bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Zgodnie z rozporządzeniem, któremu podlega transport ponadgabarytowy, istotę planowania przewozu stanowi stan techniczny infrastruktury drogowej. A co za tym idzie uwzględnienie nie tylko dystraktorów napotkanych na drodze, ale również drogowych obiektów inżynierskich czy występowania wiaduktów, mostów itp. Rolą spedytora jest ocena:

  • niebezpieczeństwa w związku z występującymi osuwiskami i specyfiką ukształtowania krajobrazu,
  • konstrukcji drogi, a w szczególności: szerokości, zakrętów, rond, trakcji elektrycznych i kolejowych, azylu czy remontów. Infrastruktura drogowa powinna podlegać ścisłej analizie profesjonalistów, kontrolujących stan nawierzchni.

Ocena bezpieczeństwa

Transport ponadgabarytowy różni się od transportu standardowego ze względu na angażowanie środków transportu o ściśle określonych rozmiarach. Dotyczy on przewozu ładunków określonych za pośrednictwem 7 typów kategorii (przedstawionych w tabeli powyżej). Inter-logistic sp. z o.o. – specjalista opracowuje kompleksowe plany przewozu uwzględniające weryfikację stanu technicznego infrastruktury wraz z uzyskaniem stosownych dopuszczeń.

Jak działamy?

Potwierdzenie bezpieczeństwa danej trasy to zaledwie jeden z wielu elementów planowania transportu ponadgabarytowego. Dopiero zoptymalizowanie trasy wraz z wykonaniem szeregu prac przygotowawczych (w tym zabezpieczeniem miejsca pracy), kontrolowaniem przebiegu trasy i pilotowaniem pojazdu nienormatywnego pozwala na wdrożenie skutecznych działań. Jako ekspert w branży TSL z wieloletnim doświadczeniem wiemy, jak ważna jest ciągłość komunikacyjna na linii spedytor-klient. W związku z tym informujemy klientów o każdym etapie pracy.

Proces logistyczny pozwalający na zaplanowanie transportu ponadgabarytowego jest złożony i powinien być realizowany przez doświadczonych i wykwalifikowanych spedytorów. Dzieje się tak przez wzgląd na nieoczekiwane trudności, które mogłyby wpłynąć na przebieg realizowanego zlecenia.

Międzynarodowy transport ponadgabarytowy

Oczywiście, oprócz przestrzegania przepisów oraz analizy ograniczeń związanych z infrastrukturą drogową, istotną kwestią jest wiedza praktyczna oraz własne know-how jak dany transport zorganizować. Doświadczony spedytor przy organizacji międzynarodowego transportu ponadnormatywnego musi ponadto orientować się w przepisach lokalnych w danym kraju, a to zmusza spedytora do ciągłej aktualizacji własnej wiedzy. Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania, Holandia, Belgia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Turcja a także Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia oraz pozostałe kraje byłego WNP. Wiemy, w jaki sposób prowadzić przewóz ładunków ponadgabarytowych bez względu na docelowy kierunek.

Wskazane państwa stanowią jedynie wybrane destynacje obsługiwane przez firmę Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. Można wręcz zaryzykować tezę, że nie ma dwóch takich samych kontraktów na transport ładunków ponadgabarytowych. Z punktu widzenia Klienta/Zleceniodawcy wybór specjalisty TSL powinien opierać się nie tylko na kosztach operacyjnych, ale przede wszystkim skupieniu się na kompleksowości i profesjonalizmie.

Najniższa cena transportu ponagabarytowego, a terminy dostawy

Sugerowanie się przez klienta kryterium cenowego tzw. “najniższej ceny” w transporcie ponadgabarytowym powoduje ogromne rozczarowania oraz straty finansowo-wizerunkowe. Biorąc pod uwagę koszty związane z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji, budowaniem doświadczenia w branży TSL i inwestowaniem w jakościowe rozwiązania technologiczne, niska cena za transport ponadgabarytowy powinna budzić wątpliwości. Niektóre czynniki towarzyszące wyjątkowo niskiej cenie za usługę to:

  • Znaczne opóźnienia
  • Brak zezwoleń lub zaniżona kategoria zezwolenia
  • Brak informacji o sytuacji w trakcie transportu
  • Naginanie przepisów oraz czasu pracy

Decyzja o oszczędności w zamian za niższą jakość pociąga szereg konsekwencji dla samego Zleceniodawcy. Wiąże się to m.in. z niedotrzymaniem ustalonych terminów dostawy lub załadunku. Często w takich sytuacjach pojawiają się kary umowne, a w konsekwencji spory sądowe, które angażują prawników i mnożą dodatkowe koszty procesowe. Poza tym firma korzystająca z usług tańszego spedytora i przewoźnika transportu gabarytowego narażona jest na utratę dobrego wizerunku, a nawet zerwanie współpracy z kontrahentem. Opisane sytuacje to jedynie niektóre negatywne aspekty kierowania się kryterium cenowym.

Stawiamy na profesjonalizm

Profesjonalny spedytor przy organizacji transportu ponadgabarytowego jest kluczem do sukcesu. Doświadczeni spedytorzy firmy Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. analizują dokumentację dotyczącą przewożonego towaru, wdrażając działania odpowiadające zarówno dokumentom, jak i specyfice pracy. Często przy bardziej skomplikowanych ładunkach udajemy się na tzw. wizję lokalną, która obejmuje analizę trasy przejazdu, analizę miejsca załadunku oraz rozładunek. Podczas profesjonalnie przeprowadzonych oględzin uwidocznią się różne kwestie wpływające na cenę, a czasami wręcz na możliwości wykonania transportu ponadgabarytowego. Ten rodzaj transportu jest kwestią wymagającą ogromnego zaangażowania zarówno ze strony Klienta, jak i doświadczonego spedytora – połączenie siły obu podmiotów gwarantuje skuteczność przewozu ładunków. Tylko partnerska współpraca pomiędzy Klientem a Zleceniobiorcą pozwala na osiągnięcie celu przy organizacji transportów ponadnormatywnych.