Czym jest spedycja?

Organizacja logistyczna transportu polega na zaprogramowaniu i ustaleniu kolejności poszczególnych działań tak, by dany towar został przewieziony w ustalone ze zleceniodawcą miejsce w wyznaczonym terminie. Skuteczne zaplanowanie przedsięwzięcia spedycyjnego zależy od zaangażowania spedytora, zakresu działalności firmy spedycyjnej (także jej doświadczenia), kwalifikacji pracowników i stopnia skomplikowania zlecenia. Poznaj pojęcia i zakres czynności związany ze spedycją.

Ciężarówki od firmy spedycyjnej

Spedycja w praktyce

Każdy z nas choć raz w życiu spotkał się ze słowem spedycja, jednak równie często zdarza się, że próba zdefiniowania tego słowa przysparza nam wiele kłopotu. Firma spedycyjna stanowi podstawowe ogniwo łańcucha komunikacyjnego odpowiedzialna za organizację i realizację czynności obsługowo-logistycznych. Co to oznacza w praktyce? 

  • zachowanie ciągłości łańcucha spedycyjnego – zaplanowanie trasy w taki sposób, aby odbiór, przewóz i dystrybucja tworzyły spójną całość wsparcia logistycznego, 
  • odpowiedzialność – zaplanowanie strategii z uwzględnieniem społecznych i ekologicznych aspektów funkcjonowania firmy, 
  • zapewnienie specjalistycznej floty obsługiwanej przez profesjonalistów
  • zaplanowanie działań związanych z zarządzaniem i przewozem produktów
  • wyeliminowanie przeładunków – co ma bezpośredni wpływ na płynność procesu dostawy i wywiązanie się z określonego terminu. 

Spedycja w sposób bezpośredni łączy się z obsługą transportową, która wymaga skorzystania z odpowiedniego pod względem wymiarów, nacisku osi oraz masy środka transportu[1]M. Rychter, P. Sawicka, A. Puchała, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym ładunków ponadgabarytowych w Polsce. “Bezpieczeństwo drogowe” 2016, nr 12, s. 403..

Trudności w spedycji

Złożoność procesów spedycyjnych prowadzi w konsekwencji do problemów związanych ze skuteczną organizacją procesów logistycznych i obsługowych. Nieuwzględnienie zmiennych, które mogą mieć wpływ na zmianę wyznaczonego terminu dostawy, mogą skutkować zaburzeniem łańcucha spedycyjnego. Branża TSL od wielu lat rozwija się w zawrotnym tempie, będąc uczestnikiem procesu dostaw – szczególnie pożądanego z perspektywy wielu przedsiębiorstw[2]J. Archutowska, E. Żbikowska, Usługi TSL (transport-spedycja-logistyka). “Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 10, s. 27.. W związku z tym niezwykle istotny jest wybór firmy spedycyjnej, która wywiąże się z powierzonych jej obowiązków związanych z procesem spedycyjnym. 

Rola spedytora w obsłudze logistycznej

Spedytor pośredniczy w procesach spedycyjnych między zleceniodawcą przewozu ładunku a firmami transportowymi, oferując fachowe doradztwo w zakresie zaplanowania procesu spedycyjnego. W skrócie – spedytor działa w imieniu klienta, zobowiązując się do nadania towarów i wypełnienia obowiązków okołoprzewozowych. Spedytor jako organizator procesów spedycyjnych powinien posiadać określone kompetencje i specjalistyczną wiedzę, przekładającą się na skuteczność spedycji i pewność dostawy. Dla przykładu – znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych cech spedytora, który zapewni płynność komunikatów pomiędzy kontrahentami. 

Podstawową rolą spedytora jest dbanie o bezpieczeństwo przewozu materiałów/ładunków, zaplanowania ciągu logistycznego z dotrzymaniem terminów oraz prowadzenie negocjacji z przewoźnikami. Podjęcie współpracy z profesjonalnym przewoźnikiem pozwala na realizację transportu dostosowanego do specyfiki zlecenia. 

Inter-logistic sp. z o.o. – firma spedycyjna na miarę Twoich potrzeb

Nasza firma spedycyjna oferuje kompleksowe i profesjonalne wsparcie logistyczne, świadcząc usługi dla firm. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą – zachęcamy do indywidualnego kontaktu z pracownikami Inter-Logistic Polska Sp. z o.o.

Bibliografia:

Bibliografia:
1 M. Rychter, P. Sawicka, A. Puchała, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym ładunków ponadgabarytowych w Polsce. “Bezpieczeństwo drogowe” 2016, nr 12, s. 403.
2 J. Archutowska, E. Żbikowska, Usługi TSL (transport-spedycja-logistyka). “Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 10, s. 27.