Czym jest transport ponadgabarytowy i jak go zorganizować?

Transport ponadgabarytowy

Transportowanie dużych ładunków jest skomplikowanym procesem logistycznym, szczególnie w przypadku transportu ponadnormatywnego. Taki rodzaj transportu wymaga dokładnej znajomości przepisów ustawowych, posiadania odpowiednich zezwoleń oraz zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego personelu i utrzymywania stałej współpracy z innymi podmiotami. Warto zaznaczyć, że nie każdy duży ładunek należy do kategorii ponadnormatywnych. Warto wiedzieć, że międzynarodowy transport ponadgabarytowy i krajowy to przede wszystkim przedsięwzięcie logistyczne, które wymaga nakładu pracy i pieniędzy. Czym jest transport ponadgabarytowy? Jak go zorganizować? Jakie są niezbędne zezwolenia? Zapraszamy do lektury!

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Jeżeli zastanawiasz się, co to jest transport ponadgabarytowy to czas na odpowiedź. Transport ponadgabarytowy zwany jest również transportem nienormatywnym. To przewóz ładunku, który wraz z pojazdem, wymiarami lub wagą przekracza dopuszczalne wielkości określone w przepisach ruchu drogowego. W skrócie – jest to przewożenie ładunku w jednej części (ładunek niepodzielny) na naczepie, którego wymiary wraz z zestawem przekraczają: 16,5 m długości, 4 m wysokości i 2,5 m szerokości lub ładunek, którego waga wraz z wagą zestawu przekracza 42 tony, wykorzystując do tego drogi publiczne.

Transport drogowy ponadgabarytowy – przepisy

W Polsce kilka lat temu weszły w życie przepisy, które uregulowały zasady organizacji różnych rodzajów transportu specjalistycznego, w tym transportu ponadgabarytowego. Według prawa pojazd nienormatywny to pojazd lub grupa pojazdów, która przekracza dopuszczalne normy m.in. odnośnie do wymiarów i masy, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przejazd takim pojazdem jest dozwolony tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, które wydaje właściwy organ administracyjny. W trakcie przejazdu należy przestrzegać warunków określonych w zezwoleniu oraz praw regulujących ruch drogowy. Kierowca musi posiadać wszelkie niezbędne zezwolenia na przejazd. Często również należy taki transport pilotować oraz niezbędna jest obecność osoby regulującej ruch drogowy. Oczywistym jest też fakt, że kierujący pojazdem nienormatywnym musi zachować szczególną ostrożność. W tym wypadku należy uwzględnić ryzyka powstania szkody na różnych fragmentach jezdni, takich jak np. ronda. Organizując transport ponadgabarytowy, powinno się posiadać bardzo dobrą znajomość ustawy o ruchu drogowym i stosować się do norm określonych przez przepisy. Podczas planowania samej trasy, jaką muszą pokonać pojazdy ponadgabarytowe, należy uwzględnić drogi o odpowiednim dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej. Polskie przepisy dość szczegółowo opisują normy określone dla danej drogi, ponieważ ze względu na swoją wielkość i masę, transporty ponadgabarytowe często przekraczają normy określone w rozporządzeniu ministra transportu. Ograniczenia dla dróg o dopuszczalnych naciskach osi dla samochodów przekraczających wielkości przewidziane w przepisach wynikają z wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody w powierzchni jezdni.

Zezwolenia niezbędne w transporcie ponadgabarytowym

Jak już wiesz, profesjonalnie i terminowo zrealizowany transport drogowy ponadgabarytowy wymaga zezwoleń. Szczegóły w zakresie transportu ponadnormatywnego przedstawia poniższa tabela.

Przesuń, żeby zobaczyć więcej »
Tabela kategorii zezwoleń i opłat oraz organy wydające Lp. Kategoria
zezwolenia
i kto wydaje
Parametry pojazdu nienormatywnego Drogi
po których mogą
się poruszać
Termin ważności (miesiące)
1. I
starosta
a) o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości do 3,5 m;
publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad 12
2. II
starosta i naczelnik
urzędu celno-skarbowego
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych (np. maszyny rolnicze),
b) o szerokości do 3,2 m,
c) o długości niewyższej niż:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów;
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
publiczne 1
6
12
24
3. III
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i naczelnik
urzędu celno-skarbowego
a) o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości do 3,4 m,
c) o długości niewyższej niż:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
krajowe 1
6
12
24
4. IV
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
a) o szerokości do:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;
publiczne 1
6
12
24
5.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
(prezydent miasta – jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach adm. miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową)
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – IV,
b) o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne;
wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu 14 dni – na jednokrotny przejazd
30 dni – na wielokrotny przejazd

Kiedy organizujemy transport ponadnormatywny, a kiedy przewóz standardowy?

Wiele osób ma trudności z określeniem, co jest ładunkiem ponadgabarytowym. Co więcej, wokół tego tematu krąży wiele fałszywych mitów i teorii. Nie każda maszyna lub towar specjalistyczny jest automatycznie klasyfikowany jako ładunek do transportu wielkogabarytowego. Decyzja o tym, czy dany towar wymaga transportu ponadgabarytowego, zależy od spełnienia określonych parametrów przewozu. Niedoświadczony logistyk lub spedytor może przysporzyć dodatkowych kosztów, dlatego ważne jest wybranie odpowiedniej naczepy i przewoźnika. Transport ponadgabarytowy jest używany m.in. do przewożenia urządzeń przemysłowych, konstrukcji, elementów statków itp. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój towar wymaga transportu ponadgabarytowego lub jaką naczepę wybrać, skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy służą fachową pomocą oraz zajmą się wszystkim za Ciebie.

Jak zorganizować przewóz ładunków ponadgabarytowy?

Przy organizowaniu transportu ponadnormatywnego trzeba uwzględnić nie tylko regulacje i wymagania dotyczące parametrów przewozu, ale także cały proces logistyczny. Należy dokładnie zaplanować wybór przewoźnika, środka transportu, terminy załadunku i dostawy. Niezwykle istotne jest również określenie trasy transportu z uwzględnieniem ewentualnych przeszkód na drodze np. ze względu na masę pojazdu lub zespołu pojazdów. Mogą być to np. wąskie drogi, mosty i wiadukty. Całość wymaga dobrze przemyślanej strategii i dokładnego planowania, aby móc zaoferować bezpieczny i skuteczny transport ponadgabarytowy w Europie, na terenie kraju lub w innych częściach świata.

Transport ponadgabarytowy w Polsce i Europie

W organizacji transportu ładunków ponadnormatywnych firma Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. specjalizuje się od samego początku swojego istnienia. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala na bezpieczny i szybki transport ładunków w wybranym przez Klienta kierunku. Praca w transporcie gabarytowym to nasze powołanie. Klienci najczęściej zlecają nam transport ponadnormatywny ładunków takich jak: sprzęt przemysłowy i rolniczy, ciężkie maszyny budowlane, a także linie produkcyjne, elementy infrastruktury i konstrukcje stalowe.

Transport ponadgabarytowy — firma transportowa

Jako sprawdzona firma oferująca transport ponadnormatywny na terenie Polski, całej Europy oraz Rosji, cieszymy się renomą wśród naszych klientów. Project cargo i transport ponadgabarytowy to nasze drugie imię – od lat realizujemy niestandardowe usługi dla towarów wymagających indywidualnego podejścia i zaangażowania profesjonalistów. W naszym działaniu wyróżniamy się elastycznym podejściem do każdego ładunku ponadgabarytowego, dlatego też dostosowujemy się do niekonwencjonalnych oczekiwań klienta w zakresie transportu ponadnormatywnego. Nasze usługi transportowe świadczymy wyłącznie dla firm. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.