Inter Logistic - Zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w spedycji i transporcie międzynarodowym

     

Transport ponadgabarytowy

Drogowy transport ponadgabarytowy to nie lada wyzwanie dla każdego spedytora.
Z definicji transport ponadnormatywny to taki ładunek, gdzie wymiary lub waga przekraczają maksymalne, dopuszczalne parametry standardowego zestawu drogowego lub zestawu
z przyczepą, a także dopuszczalne naciski na oś tego pojazdu.

Transport ponadgabarytowy na terenie Polski

Jeżeli chodzi transport ładunków ponadnormatywnych na terenie Polski to kilka lat temu weszły w życie przepisy, które w pewnym stopniu uregulowały zasady organizacji tego typu transportów. Wprowadzono m. in. kategorie zezwoleń. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela kategorii zezwoleń oraz organa wydające

Lp.Kategoria zezwolenia i kto wydajeParametry pojazdu nienormatywnegoDrogi po których mogą się poruszaćTermin ważności (miesiące)
1.I –   wydaje zarządca drogi właściwy dla drogia) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane
w zezwoleniu
1
6
12
2.II –   wydaje
starosta
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad12
3.III  –  wydaje
starosta  i  Naczelnik
Urzędu Celnego
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów;
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
publiczne1
6
12
24
4.IV  –  wydaje
GDDKiA
i  Naczelnik Urzędu Celnego
a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
krajowe1
6
12
24
5.V   –   GDDKiAa) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;
publiczne1
6
12
24
6.VI   –   GDDKiAa) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
Krajowe

zgodnie z wykazem dróg o którym mowa w art.
64c ust.8

1
6
12
24
7.VII   –   GDDKiAa) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – VI,
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu14 dni  – na jednokrotny przejazd

30 dni – na wielokrotny przejazd

Międzynarodowy transport ponadnormatywny

Oczywiście, oprócz przestrzegania przepisów oraz analizy ograniczeń związanych
z infrastrukturą drogową, istotną kwestią jest wiedza praktyczna oraz własne know-how jak dany transport zorganizować. Doświadczony spedytor przy organizacji międzynarodowego transportu ponadnormatywnego musi ponadto orientować się w przepisach lokalnych w danym kraju, a tu już sprawa się trochę bardziej komplikuje. Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania, Holandia, Belgia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Turcja a także Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia coraz pozostałe kraje byłego WNP to tylko niektóre kierunki obsługiwane przez firmę Inter-Logistic Polska Sp. z o.o.

Można zaryzykować tezę, że nie ma dwóch takich samych kontraktów na transport ładunków ponadnormatywnych.

Z punktu widzenia Klienta/Zleceniodawcy sprawa wygląda trochę inaczej, niestety
do przygotowania oferty niejednokrotnie oddelegowywani są pracownicy, u których główna klasyfikacja wykonawcy mieści się w „tabelce” zatytułowanej „koszty transportu”.

Najniższa cena transportu a terminy dostawy

Niestety najczęściej przyjęcie przez klienta kryterium cenowego tzw. „najniższej ceny”
w transporcie ponadnormatywnym powoduje ogromne rozczarowania oraz straty finansowo-wizerunkowe. Niektóre czynniki towarzyszące wyjątkowo niskiej cenie za usługę to:

  • Znaczne opóźnienia
  • Brak zezwoleń lub zaniżona kategoria zezwolenia
  • Brak informacji o sytuacji w trakcie transportu
  • Naginanie przepisów oraz czasu pracy

Jakim kosztem dla Zleceniodawcy? Kosztem niedochowania terminów dostawy lub załadunku. Często w takich sytuacjach pojawiają się kary umowne, a w konsekwencji spory sądowe, które angażują całe sztaby ludzi oraz ogromne ilości poświęconego czasu. Poza tym firma narażona zostaje na utratę dobrego wizerunku czy też zerwanie współpracy z kontrahentem. To tylko niektóre negatywne aspekty kierowania się kryterium cenowym.

Stawiamy na profesjonalizm

Profesjonalny spedytor jest w takich sytuacjach na wagę złota. Przede wszystkim doświadczeni spedytorzy firmy Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. analizują dokumentację dotyczącą przewożonego towaru. Często przy bardziej skomplikowanych ładunkach udajemy się „na wizję lokalną” ( analiza trasy przejazdu, analiza miejsca załadunku oraz rozładunku), gdzie uwidocznią się różne kwestie wpływające na cenę, a czasami wręcz na możliwości wykonania transportu.

Temat „ponadgabarytów” jest kwestią wymagającą dużego zaangażowania zarówno
ze strony Klienta jak i doświadczonego spedytora. Tylko partnerska współpraca pomiędzy Klientem a Zleceniobiorcą pozwala na osiągnięcie celu przy organizacji transportów ponadnormatywnych.