Transport ADR

ADR – jest to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Ładunki i towary niebezpieczne – to materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na ścisłe określonych prawem warunkach.

Usługi transportowe ładunków ADR świadczymy wyłącznie dla firm.

Zapewniamy w organizacji transportów ADR:

 • dobór odpowiedniego środka transportu,
 • dostawę typu door to door,
 • dostępność wszystkich samochodów od 1T – 24T,
 • szybkość, sprawność i terminowość dostaw,
 • kompleksowe doradztwo prowadzone przez naszych certyfikowanych pracowników.

 

Czym jest ADR?

ADR jest międzynarodową konwencją, określającą zasady drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Do ładunków niebezpiecznych zalicza się wszelkie materiały i przedmioty, których transport jest zabroniony lub dopuszczony jedynie w ściśle określonych warunkach. Konwencja ADR wyróżnia 9 klas materiałów niebezpiecznych:

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • materiały samozapalne,
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • materiały utleniające,
 • nadtlenki organiczne,
 • materiały trujące,
 • materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Ponadto, konwencja reguluje m.in. wymagania dotyczące pojazdów służących do przewozu materiałów niebezpiecznych, niezbędnej dokumentacji czy osób uczestniczących w przewozie.

Jak są wymagania dotyczące transportu ADR?

Ze względu na szczegółowe normy i regulacje, transport ADR (ładunków niebezpiecznych) jest jednym z najtrudniejszych w zorganizowaniu. Po pierwsze, pojazd, którym przewożone są niebezpieczne substancje, musi być odpowiednio oznakowany – umieszczony na nim symbol odpowiada klasie materiału według konwencji ADR. Po drugie, kierowca musi posiadać specjalistyczne wyposażenie, które umożliwi mu zabezpieczenie miejsca ewentualnego wypadku, a także być odpowiednio przeszkolony.

Transport ADR w naszej ofercie

Zajmujemy się kompleksową organizacją transportu ADR – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Dysponujemy samochodami o ładowności od 1 do 24 t, dostosowanymi do przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR). Zapewniamy doradztwo naszych certyfikowanych fachowców, a także dobór pojazdu odpowiedniego do specyfiki Twojego ładunku. Ponadto, świadczymy usługę dostawy typu door to door. Nasza oferta transportu ADR skierowana jest wyłącznie do firm.